Mục đích xây dựng website

- Mong Nhà nước nhìn nhận đúng vai trò doanh nhân
- Muốn trải lòng để được cộng đồng hậu thuẫn
- Giúp doanh nhân trẻ ít trả giá nhất
- Dâng tặng những người thầy của tôi
- Trao lại cho con trai Lê Gia Khánh

Continue
p139 p140

"...Với ngòi bút sắc sảo, khí giới của trí thức, của nhà văn, tác giả tập sách này, một người phụ nữ, đã làm nhiệm vụ gạn đục khơi trong cần thiết cho một thế hệ doanh nhân trẻ mà thời đại đang kêu gọi. Qua những bài viết giản dị, đặt vấn đề thẳng thắn, trình bày mạch lạc, lý luận chặt chẽ, lời gọn ý mới, người đọc nhận ra chân dung của một doanh nhân mẫu, có chuyên môn cao, có đạo đức sáng, lấy phục vụ đất nước làm lý tưởng cho bản thân, lấy “tự lợi lợi tha” của nhà Phật làm phương châm cho nghề nghiệp. Đây là một doanh nhân biết nhìn tiền cả hai mặt “có” và “không” như một thiền sư nhìn núi: tiền là tiền mà tiền cũng không phải là tiền. Nhìn tiền như vậy thì không bị đồng tiền lôi kéo, làm ra tiền một cách thanh thản, bởi vì đâu phải chỉ làm tiền cho riêng mình mà còn để cho đất nước giàu lên."

(Trích lời giới thiệu "Đừng say điệu nhảy")
GS.Cao Huy Thuần

Back
t132 t133 t134 t135 t136 t137 t138
Go Back